Choď na obsah Choď na menu
 


Podmienky prijatia a voľné miesta pre klientov

Záujemca by mal byť natoľko zdravý, aby bol vo všetkom samoobslužný.  
Schopný samostatnej prípravy stravy, hygieny a prania osobných vecí.

 V útulku sa poskytujú služby svojprávnym fyzickým osobám nad 18 rokov , ktoré :
a) sa ocitli v hmotnej alebo sociálnej núdzi,
b) na ktorých je páchané násilie osobou, s ktorou žijú v spoločnej domácnosti,
c) nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
d) nemajú zabezpečené ubytovanie,
e) nemôžu doterajšie bývanie užívať,
Je potrebné, aby záujemca prišiel osobne do kancelárie Útulku Nádej na ul. Stráž 282/1 vo Zvolene
v pracovných dňoch od Po. -  Pia. V čase od: 07:30 - 15:30 hod.
Zo sebou si doneste:
1.) Platný občianska preukaz
2.) Právoplatné rozhodnutie ÚPSVaR o priznaní dávky v hmotnej núdzi alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní predčasného, starobného alebo invalidného dôchodku. Ak pracuje potvrdenie o príjme od zamestnávateľa.

 

 

Momentálne máme neobsadené 0 miest pre muža a 0 miest pre ženy. Počet sa môže kedykoľvek zmeniť. Pre aktuálny stav voľných miest volajte na telef.č. 0905 515 472