Choď na obsah Choď na menu
 


História

 V snahe predísť úmrtiam v dôsledku podchladenia a zamrznutia, Mesto Zvolen v roku 2006 v spolupráci OZ Marjanka a komunitných sociálnych pracovníkov zriadilo vo voľných priestoroch bytovky na Strážach nocľaháreň, kde sa mohli bezdomovci bez poplatku vyspať za podmienky, že nie sú pod vplyvom alkoholu. Nocľaháreň pre bezdomovcov Mesto Zvolen zriadilo aj v nasledujúcich zimných mesiacoch roku 2006/2007 a 2007/2008. Po odkúpení budovy v auguste 2008, ktorú malo Mesto Zvolen v dlhodobom prenájme, v nasledujúcej zimnej sezóne zriadilo Mesto Zvolen Útulok Nádej ako vnútornú organizačnú jednotku zriaďovacou listinou zo dňa 29.2.2008 v zmysle § 71 ods. 1 písm. c) zákona 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a na základe uznesenia mestského zastupiteľstva vo Zvolene č. 12/2008 zo dňa 25.2.2008 s účinnosťou od 1.3.2008. Dodatkom č. 1 k  zriaďovacej listine zo dňa 29.2.2008 boli doplnené zmeny a doplnky v zmysle § 80 písm. j) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia mestského zastupiteľstva vo Zvolene č. 140/2009 zo dňa 14.12.2009.