Choď na obsah Choď na menu
 


Vitajte na našej stránke.  Momentálne máme neobsadené 0 miest pre muža a 0 miest pre ženy. Pre aktuálny stav volajte na telefónne číslo 0905515472.


Náš Útulok Nádej je zariadením poskytujúcim sociálne služby ľuďom, ktorí sú bez domova a nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb. Sú to ľudia, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať

 Útulok Nádej poskytuje:

- ubytovanie na určitý čas,

- sociálne poradenstvo,

- nevyhnutné ošatenie a obuv,

- socioterapiu.

 Náš Útulok tiež vytvára podmienky na:

- vykonávanie základnej osobnej hygieny,

- prípravu stravy,

- pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva,

- záujmovú činnosť

- resocializáciu.

V Útulku organizujeme resocializačné programy, ktorých cieľom je mobilizovať vlastné vnútorné zdroje ľudí bez domova na to, aby sami našli spôsob ako sa vrátiť do spoločnosti a aktívneho života. Prostredníctvom takýchto programov sa snažíme našich klientov motivovať ku zmene v ich živote, pomáhame im nájsť prácu a podmienky mimo útulku na samostatný a kvalitnejší život.